Kategori arşivi: Windows Server

Active Directory Organizational Unit Silme

Active Directory servisinde organizational unit (ou) silmek istediğimizde aşağıdaki görseldeki gibi bir hata alabiliriz. Bu hata ou yapıların kaza ile silinmesini önlemek için Active Directory servisinin varsayılan olarak aldığı bir önlemdir. Bu yazıda bu ayarı nasıl değiştirebileceğimizi anlatacağım.

1-) Sunucumdan ilk olarak Windows + R tuşlarına birlikte basarak Run (Çalıştır) ekranını açıyorum ve açılan kutucuğa dsa.msc yazıp enter yapıyorum. Bu işlemden sonra Active Directory Users and Computer servisinin sayfası açılacaktır.

2-) Açılan sayfada bulunan menüden View yazan yere tıklıyorum. Açılan alt bölümden Advanced Features yazan yere tıklıyorum.

3-) Silmek istediğim ou nun üstüne sağ tuş ile tıklıyorum. Açılan menüden Properties yazan yere tıklıyorum.

4-) Gelen ekranda Object yazan sekmeye tıklıyorum. Açılan alt bölümden Protect object from accidental deletion yazan yerin yanındaki tik işaretini kaldırıyorum ve Ok butonuna tıklıyorum.

5-) Evet artık istediğim ou yu silebilirim.

Başka bir makalede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Ping Değerlerini Metin Dosyasına Kaydetme

Bir cihazın bağlantı durumunu kontrol etmek için genel olarak ping işlemi yapmaktayız. Cihazın belirli bir zaman aralığında bağlantı durumunu kontrol etmek istediğimizde ping değerlerini bir metin dosyasına kaydedebiliriz. Bu durumda yapmamız gereken işlemler şu şekidedir;

1-) Bilgisayarımızda arama bölümüne Metin Belgesi Yazıyoruz. Yeni metin belgesi yazan yere tıklıyoruz.

2-) Metin belgesine aşağıdaki değerleri giriyoruz ve dosyayı .bat uzantılı olarak kaydediyoruz. Son olarak oluşturduğumuz bat dosyasına çift tıklıyoruz. Pingleme işlemi başlayacaktır ve metin dosyasına otomatik olarak kaydetmeye başlayacaktır. Çalıştırdığımız dosyayı kapatana kadar kaydetme işlemi devam edecektir.

ping 192.168.1.100 -t > c:\ping\pingkayit.txt

Not: Burada 192.168.1.100 değeri bağlantı durumunu kontrol etmek istediğimiz cihazın ip adresi olacaktır. Ayrıca c:/ konumunda ping isimli dizinli oluşturmamız gerekmektedir. pingkayit.txt dosyası kendisi oluşacaktır.

Windows Server Dosya Paylaşımı

Windows Server işletim sisteminde dosya paylaşımı yaparak işyerimizde departmanların kendi aralarında ortak olarak çalışma yapabilmesini sağlayabiliriz. Aşağıdaki videoda Windows Server işletim sisteminde dosya paylaşma işleminin nasıl yapılacağını detaylı olarak anlattım. İyi seyirler.

Windows Server DHCP Kurulumu ve Yapılandırma

Dhcp servisi, network ortamındaki cihazlara otomatik olarak ip dağıtmaya yarayan bir servistir. Bu servisi router, modem, güvenlik duvarı gibi cihazlarda aktif edebileceğimiz gibi Windows Server işletim sistemleri üzerinden de aktif yapabilmemiz mümkündür. Dhcp sunucuyu ileri seviye yönetebilmemiz için Windows Server üzerine bu servisi kurmamız doğru olacaktır. Aşağıdaki ilk videoda Windows Server üzerine dhcp servisinin nasıl kurulacağını anlattım. İkinci videoda ise dhcp sunucunun nasıl yapılandırıldığını anlattım. İyi seyirler;

Diskpart ile Disk Formatlama

Windows işletim sistemlerinde diskpart yöntemini kullanarak disklerimizi formatlayabiliriz. Bu yazıda bu işlemin nasıl yapılacağını anlatacağım.

1-) İlk olarak bilgisayarımızdan Windows + R tuşlarına birlikte basarak çalıştır ekranını açıyoruz. Açılan kutucuğa cmd yazıp enter yapıyoruz.

Not: Eğer oturum açtığımız kullanıcı admin yetkisine sahip değilse ilk olarak başlat butonuna tıklıyoruz. Daha sonra cmd yazıyoruz. Komut istemi yazan yerin üstüne sağ tuş ile tıklıyoruz ve açılan menüden Yönetici olarak çalıştır yazan yere tıklıyoruz.

2-) Gelen komut ekranına ilk olarak aşağıdaki komutu uyguluyoruz.

diskpart

3-) Bilgisayarımıza bağlı olan disklerimizi listelemek için aşağıdaki komutu uyguluyoruz;

list disk

Not: Bu bölümde formatlamak istediğimiz diski doğru seçmeliyiz. Yanlış diski seçip, formatlarsak veri kaybı yaşarız.

4-) Formatlamak istediğimiz diski seçiyoruz;

select disk 3

Not: Doğru diski seçmemiz önemlidir. Ben örnek olarak 3. diski seçtim.

5-) Seçilen diski temizlemek için aşağıdaki komutu uyguluyoruz.

clean

6-) Diski temizledikten sonra disk üzerinde partition oluşturmamız gerekmektedir. Bu işlem için uygulamamız gereken komut şu şekildedir;

create partition primary

7-) Oluşturduğumuz bu partitionu seçelim;

select partition 1

Not: list partition komutu ile disk üzerindeki partitonları listeleyebiliriz. Biz silme işleminden sonra bir tane partition oluşturduk. Bu durumda partition 1 eklendi.

😎 Şimdi oluşturduğumuz bu partitionu ntfs olarak fortmatalayım;

format fs=ntfs quick

9-) Formatlama işleminden sonra diskimize bir harf atayalım. Bu işlem için aşağıdaki komutu uygulamamız yeterli olacaktır.

assign

Diskpart kullanarak formatlama işlemi bu kadar.

XCopy ile Dosya Kopyalama

Bilgisayarınızda rutin olarak yaptığınız kopyalama işlemlerini xcopy ile kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu bir .bat dosyası hazırlayarak yapabileceğiniz gibi (bat dosyası nasıl hazırlanır), komut satırını kullanarak da yapabilirsiniz.

Xcopy Komut Yapısı Nasıldır?

xcopy c:\kaynak-kopyalanacak-dosya-ve-yolu d:\hedef-dizin parametre 

Şimdi örnek bir uygulama yapalım. Örneğimizde c diskinde deneme dizinin içinde yer alan deneme.txt dosyasını d diskindeki test isimli dizine kopyalayalım. Bu işlem için yazmamız gereken komut şu şekildedir;

xcopy c:\deneme\deneme.txt d:\test

Şimdi c diskinde deneme dizininde yer alan tüm dosyaları d diskinde yer alan test isimli klasöre kopyalayalım. Bunun için yazmamız gereken komut şu şekildedir;

xcopy c:\deneme\*.* d:\test /u

Bazı faydalı olabilecek xcopy parametreleri şu şekildedir;

/r : Salt okunur dosyaları kopyalar
/u : Sadece dosyaları kopyalar
/s : Belirtilen dizini ve dizin içindeki alt dizinleri de kopyalamaya yarar.
/t : Dosyalar harici sadece alt dizinleri kopyalamaya yarar.